Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Oświata

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną2015.04.23
2.Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2015.04.20
3.Zarządzenie Nr 747/2014 w sprawie dowozu i zasad ustalenia zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. do szkół, przedszkoli (placówek)2014.07.29
4.Zarządzenie Nr 477/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2013.04.26
5.Zarządzenie Nr 424/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego2016.11.10
6.Zarządzenie Nr 398/2016 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się świadczenia pomocy zdrowotnej2016.10.24
7.Zarządzenie Nr 266/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2016.03.02
8.Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2016.01.04
9.Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli2014.12.31
10.Nr XIV/152/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Młp.2016.01.27
11.Nr XIV/151/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych ...2016.01.27
12.Nr X/96/2017 w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce2015.09.09
13.Nr X/95/2015 w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim2015.09.09
14.Nr VI/54/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymienionych .2015.04.29
15.Informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych 2011-2012 r.2012.12.03

strona 1/1