Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wybory i referenda

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Wybory do izb rolniczych

Referenda

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania2018.09.19
2.Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.2017.06.19
3.Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. - 20142014.09.26
4.Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. od dnia 13 września 2018 do dnia 26 września 2018 r.2018.09.13
5.Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. od dnia 24 września 2018 do dnia 26 września 2018 r.2018.09.24
6.Harmonogram pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. od dnia 8 października 2014 do dnia 17 października 2014 r.2014.10.08
7.Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r.2018.09.24
8.Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia 20 października 2014 r.2014.10.20
9.Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia 21 października 2014 r.2014.10.22
10.Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz zasadach dokonywania zgłoszeń2018.02.28
11.Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim - 20182018.09.13
12.Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. (z funkcjami) - 20142014.09.26
13.Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. - 20142014.09.24
14.Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie - 20142014.09.24
15.Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie - 20142014.09.24
16.Informacja z dnia 10 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do wyboru dodatkowego ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.2015.12.10
17.Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.2018.08.16
18.Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 sierpnia 2018 r.2018.08.16
19.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. dnia 20 października 2014 r.2014.10.20
20.Nr XI/101/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych2015.10.28
21.Nr XL/412/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2014.04.16
22.Nr XLIV/432/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na okręgi wyborcze, ustalenia ...2014.06.25
23.Nr XLIV/433/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na stałe obwody głosowania, ...2014.06.25
24.Nr XXIII/190/2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Sokołów Młp. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2012.09.26
25.Obwieszcenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza2018.10.04
26.Obwieszczenie2018.09.18
27.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tablic ogłoszeń w mieście i w sołectwach Gminy Sokołów Małopolski na bezpłatne umieszczanie ..2015.03.16
28.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 20 sierpnia 2018 r.2018.08.20
29.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 10 października 2014 roku o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych2014.10.13
30.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 7 kwietnia 2015 roku o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych2015.04.07
31.Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze2018.08.23
32.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej2018.10.01
33.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w wyborach do rad gmin ...2014.10.24
34.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp. z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp2014.10.27
35.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Młp.z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych2018.10.01
36.Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 132018.10.01
37.Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Rzeszowskiego2018.10.05
38.Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.2018.08.21
39.Składy obwodowych komisji wyborczych na wybory samorządowe 20142014.10.22
40.Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych przez Komisarzy wyborczych w Rzeszowie2018.10.01
41.Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Małopolskim z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Nienadówce2014.11.10
42.Wylosowane numery list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim2018.09.28
43.Wyniki wyborów na sołtysa z dnia 22 lutego 2015 roku2015.02.23
44.Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Sokołów Małopolski i ogłoszenia kalendarza wyborczego2019.01.07
45.Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Sokołów Małopolski i ogłoszenia kalendarza wyborczego2015.01.23
46.Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w związku z wyborami Sołtysów w Gminie Sokołów Małopolski zarządzonymi na dzień 22 lutego 2015 r.2015.02.10
47.Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmiany siedziby Sołeckiej Komisji Wyborczej Nr 1 w Górnie w związku z wyborami Sołtysa zarządzonymi na dzień 22 lutego 2015 r.2015.02.16
48.Zarządzenie Nr 688/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp.2014.05.05
49.Zarządzenie Nr 698/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej2014.05.21
50.Zarządzenie Nr 699/2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych2014.05.21

strona 1/2Następna