Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Przetargi i zapytania

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ogłasza przetarg na :

1. Zapytanie cenowe na zakup kontenera mieszkalnego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Zapytanie cenowe na dostawę 30 ton soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania

3. Zapytanie ofertowe pod nazwą - Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

4. Zapytanie ofertowe - Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Sokołów Małopolski"

5. Zapytanie cenowe - dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksloatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2019 roku dla Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

6. Zapytanie cenowe - dostawa druków dla Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

7. Zapytanie cenowe na dostawę wyposażenia do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi

8. Ogłoszenie otwartego konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

9. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego - Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica

10. Zapytanie cenowe na dostawę 30 ton soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania

11. Zakup elektronicznego systemu do obsługi głosowań oraz system do transmisji wideo posiedzeń Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

12. Zapytanie cenowe na zakup urządzenia sieciowego UTM dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

 1. Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski

 1. Przedmiot zamówienia

Zakup serwera.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wg załącznika nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia

Do 23 listopada 2018 r.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski lub na emaila ugim@sokolow-mlp.pl , w terminie do dnia 31 października 2018 r.

 1. Termin otwarcia ofert

Zamawiający nie planuje komisyjnego otwarcia ofert.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od realizacji zamówienia i złożenia faktury.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Jerzy Chorzępa – kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
tel. 17 7729019 wew. 50

 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena

 1. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z załączonym wzorem oferty – załącznik nr 2

 1. Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Wymagania techniczne i formularz oferty

Sprostowanie 1

Rozstrzygnięcie

13. Zapytanie cenowe na zakup przełącznika sieciowego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

 1. Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski

 1. Przedmiot zamówienia

Zakup serwera.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wg załącznika nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia

Do 23 listopada 2018 r.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski lub na emaila ugim@sokolow-mlp.pl , w terminie do dnia 31 października 2018 r.

 1. Termin otwarcia ofert

Zamawiający nie planuje komisyjnego otwarcia ofert.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od realizacji zamówienia i złożenia faktury.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Jerzy Chorzępa – kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
tel. 17 7729019 wew. 50

 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena

 1. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z załączonym wzorem oferty – załącznik nr 2

 1. Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Wymagania techniczne i formularz oferty

Unieważnienie

 

14. Zapytanie cenowe na zakup serwera dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

 1. Zamawiający:

Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski

 1. Przedmiot zamówienia

Zakup serwera.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wg załącznika nr 1

 1. Termin realizacji zamówienia

Do 23 listopada 2018 r.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski lub na emaila ugim@sokolow-mlp.pl , w terminie do dnia 31 października 2018 r.

 1. Termin otwarcia ofert

Zamawiający nie planuje komisyjnego otwarcia ofert.

 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od realizacji zamówienia i złożenia faktury.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Jerzy Chorzępa – kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
tel. 17 7729019 wew. 50

 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena

 1. Sposób przygotowania oferty

Zgodnie z załączonym wzorem oferty – załącznik nr 2

 1. Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Wymagania techniczne i formularz oferty

Rozstrzygnięcie

15. Zapytanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw

16. Ogłoszenie przetargu - przebudowa drogi gminnej Nr 108725R Trzeboś Podlas-Trzeboś Mościny w km 0+000-0+770 w miejscowości Trzeboś Podlas

17. Publikacja ogłoszenia przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie i Górnie

18. Zapytanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw

19. Zapytanie cenowe na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowe w miejscowości Górno

20. Zapytanie cenowe na dostawę 300 szt. siedzisk stadionowych

strona 1/37Następna