Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne

Wybierz odpowiedni dokument z poniższego wykazu.

 Lp.  Tytuł  Data 
1.Zawiadomienie z dnia 15 maja 2008 r.2008.05.14
2.Zaopiniowane 4 warianty projektowanej drogi S-19 pomiędzy Sokołowem Młp. a Stobierną, wraz z odcinkiem obwodnicy Sokołowa Młp.2006.07.07
3.Studium wykonalności projektu pod nazwą „Podniesienie standardów życia mieszkańców wsi Nienadówka poprzez budowę dla tej miejscowości kanalizacji sanitarnej”2006.08.14
4.Otwarty konkurs na realizacje następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i zakresu zadań profilaktyki alkoholowej2006.03.06
5.Otwarty konkurs na realizacje następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu2005.03.21
6.Ogłoszenie w sprawie Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek (granica Państwa), na odcinku Nisko (węzeł „Zapacz”)2008.11.13
7.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla POD LIPĄ2009.09.16
8.Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2009.10.09
9.Ogłoszenie na otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych2005.04.20
10.Ogłoszenie na konkurs z zadania z zakresu pomocy społecznej2005.11.07
11.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 1,5 ha położonego przy drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wólka Sokołowska w2006.04.04
12.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Młp.2004.04.07
13.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.2018.01.19
14.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla2018.10.02
15.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 2006.03.272006.04.05
16.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. z dnia 2006.03.272006.04.05
17.Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2006.01.26
18.Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizację przedsięwzięcia2006.05.08
19.Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o publicznym wykazie danych o dokomunetach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2006.07.19
20.Obwieszczenie - RO - 7620/11/082009.03.18
21.Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2009 II2009.08.11
22.Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 20092009.03.06
23.Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 20082008.02.15
24.Konkurs na realizacje następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 20072007.02.26

strona 1/1