Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla POD LIPĄ

Sokołów Młp. 2009-09-15

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu Osiedla „Pod Lipą”

w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XII/119/2003 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 29 grudnia 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Pod Lipą” w Sokołowie Małopolskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września do  19 października 2009  rok w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  16 października 2009 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. pokój nr 8 o godz. 12oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada   2009 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp.

 

mgr Andrzej Ożóg


Tytuł: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla POD LIPĄ
Sygnatura: RG- 7332/8/PTM/2009
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2009.09.16