Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowiw Młp.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rok o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenytm (Dz.U.Nr 80 z 2003 rok poz. 717) Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. informuje, że na wniosek Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 6 reprezentowanego przez Pełnomocnika Zakładu Pana Piotra Kuchniaka – Brant MPR, 25-553 Kielce, ul. Klonowa 26/17 – została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG-7331/69/2005 z dnia 26 stycznia 2006 rok dla zadania p.n.: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV relacji Głuchów I – Sokołów Młp. GPZ od odłącznika nr 645 na działce nr ewid. gr 2175/1 położonej w miejscowości Rakszawa do GPZ Sokołow Młp. na działce nr ewid. 1759/2 położonej w miejscowości Sokołów Młp.,obejmująca częściową zmianę trasy linii, wymianę przewodów i wymianę słupów w miejscowościach: Rakszawa i Kąty Rakszawskie w gminie Rakszawa oraz z miejscowościach Trzeboś, Trzebuska i Sokołow Młp. w gminie Sokołów Młp.” na działkach nr ewid.

  • w miejscowości Rakszawa - ark. nr 1, 2, 3, 4 5, 6 na działkach o nr ewid. gr 1274, 1397, 1398, 1332/1, 1333/15, 1333/12, 1333/4, 1339/2, 1341/4, 1342/4, 1343/3, 1344/5, 1346, 1351/2, 1353, 1351/1, 1355/4, 1356/5, 1359, 1360/1, 1365, 1366, 1364/1, 1369, 1370, 1379/3, 1382/1, 1383, 1386, 1388/1, 1392/4, 1393/4, 1393/5, 1394/5, 1395/5, 2080, 1432, 1433, 1434/2, 1451, 1452, 1436/21, 1436/6, 1438/1, 1438/2, 1449/1, 1448/7, 1447/1, 2090, 2091/3, 2105, 1453, 2103/2, 2110/1,2110/2, 2111,1466, 1468, 1469, 2123, 2130, 2131, 2132/3, 2126/2, 2159, 2136/1, 2137, 2136/2, 2141/1, 2143/1, 2144/2, 2145/8, 2145/2, 2162, 2163, 2167, 2170, 2172, 2169/1, 2174/2, 2175/1,
  • w miejscowości Katy Rakszawskie - ark. nr 6,7 na działkach o nr ewid. gr 2/1, 4, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 93/3, 70/4, 70/3, 70/5, 70/2, 93/1, 100/1, 124, 125, 130, 131, 133/1, 135, 137, 143/1, 143/2, 146, 147, 149, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 148/3, 148/1, 101/1, 291/1, 291/3, 299, 311/1, 312, 314, 315, 317/1, 319, 320, 321, 322, 101/3, 101/9,
  • w miejscowości Trzeboś - ark. nr 7,8,9,10,11 na działkach o nr ewid. gr 1718, 1720, 1721, 1722, 1719, 1635, 1626, 1627, 1628/2, 1632, 1633, 1634, 1625, 1627, 1628/1, 1631, 1630, 500, 1430, 1429, 1428/1, 1431/2, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1442, 1443, 1444, 1445, 1403, 1402, 1307, 1405, 1359/2, 1407, 1408/2,
  • w miejscowości Trzebuska - ark. nr 11 na działkach o nr ewid. gr 2122, 2126, 2127, 2133, 2132, 2131, 2130, 2129, 2125/2, 1795/2, 1795/1, 1796,
  • w mieście Sokołów Małopolski - ark. nr ,12,13,14,15 na działkach o nr ewid. gr 3836, 3835, 3834, 3830, 3829, 3826, 3825/2, 3825/1, 3819, 3818, 3817, 3816, 3815, 3814, 3811, 3810,3809, 3808, 3803/4, 3803/3, 3803/1, 3802/2, 3802/1, 3802/3, 3792/2, 3500/2, 3753, 3760/1, 3759/1,3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3975, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994/1, 3994/2, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003/1, 4003/2, 4004,4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,4021/1, 4021/2, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048,4049.


Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Andrzej Ożóg


Tytuł: Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sygnatura: RG-7331/69/2005
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2006.01.26