Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.

Pobierz dokument Tytuł: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.