Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 1,5 ha położonego przy drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wólka Sokołowska w

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 1,5 ha położonego przy drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wólka Sokołowska w gminie Sokołów Małopolski


Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XII/118/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 1,5 ha położonego przy drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wólka Sokołowska w gminie Sokołów Małopolski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp, w terminie do 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Gminy i Miasta

w Sokołowi Małopolskim