Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Zaopiniowane 4 warianty projektowanej drogi S-19 pomiędzy Sokołowem Młp. a Stobierną, wraz z odcinkiem obwodnicy Sokołowa Młp.

Zaopiniowane 4 warianty projektowanej drogi S-19 pomiędzy Sokołowem Młp. a Stobierną, wraz z odcinkiem obwodnicy Sokołowa Młp.

Załączniki:

1. Plan orientacyjny wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-19
2. Plan sytuacyjny wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-19
3. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe