Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Inne - Obwieszczenie Burmistrza GiM w Sokołowie Młp. o publicznym wykazie danych o dokomunetach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Sokołów Małopolski, 2006-07-18


RG.222/42/06

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) informuję, że w publicznym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, zamieszczone zostały dane o wniosku Polskie Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. ERA GSM (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Krzysztofa Hanusek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej PTC w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 60a" (działka nr ew. gruntów – 2886/1).

Jednocześnie informuję, że z wyżej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pokój nr 1.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pokój nr 1, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 18.07.2006 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Andrzej Ożóg