Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

Sokołów Młp., dnia 31 maja 2011 roku

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

ul. Rynek 10

36-050 Sokołów Młp.

 

 

 Łukasz Kraska, Trzeboś

 

 

            Kryteria podstawowe naboru miały charakter formalny i zostały ocenione na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniła: znajomość problematyki związanej świadczeniami rodzinnymi, znajomością podstawowych przepisów prawa, oraz obsługi komputera.

 

Kandydat został sprawdzony wg kryteriów przez komisję rekrutacyjna i oceniony pozytywnie.