Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi sekretariatu i USC

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

młodszy referent ds. obsługi sekretariatu i USC

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko została wybrana kandydatura Pani Moniki Jodłowska zam. w Trzebosi.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Moniki Jodłowska, która charakteryzowała się odpowiednim wykształceniem,  odpowiednim doświadczeniem oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 22 listopada 2011 r.

Bogusław Kida

Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi sekretariatu i USC
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2011.11.24