Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko została wybrana Pani Monika Woś zam. w Turzy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Moniki Woś, która charakteryzowała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim doświadczeniem oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 25 listopada 2011 r.

 

 

Andrzej Ożóg

Przewodniczący Komisji