Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

młodszy referent ds. gospodarki odpadami

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko została wybrana Pani Monika Śliż zam. w Trzebusce


 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, wiec jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, znajomością przepisów prawa i ich zastosowaniem na w/w stanowisku.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Śliż Moniki, która posiadała wymagane wykształcenie i doświadczenie. Ponadto osoba ta posiadała dużą wiedzę dziedzinową potrzebną na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 28 listopada 2012 r.
 

Bogusław Kida

Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2012.11.28
Data publikacji: 2012.11.29