Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. wodno-kanalizacyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. wodno-kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko zostały wybrane kandydatury osób:

  • Pani Sylwia Marut - zam. Wólka Sokołowska
  • Pan Łukasz Nizioł – zam. Sokołów Małopolski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, wiec jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, znajomością przepisów prawa i ich zastosowaniem na w/w stanowisku.

Podczas naboru zostały wyłonione dwie kandydatury: Pani Sylwia Marut i Łukasz Nizioł. Osoby te spełniły stawiane wymagania: wykształcenie i staż pracy i charakteryzowały się bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 23 lutego 2015 r.

Andrzej Ożóg Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. wodno-kanalizacyjnych
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2015.02.25