Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

  • Pan Janusz Nizioł - zam. Sokołów Małopolski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, wiec jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, znajomością przepisów prawa i ich zastosowaniem na w/w stanowisku.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pana Janusza Nizioł. Osoba ta spełniła stawiane wymagania: wykształcenie i staż pracy i charakteryzowały się bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

Andrzej Ożóg Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2015.06.29
Data publikacji: 2015.07.01