Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko, została wybrana kandydatura Pani Anety Foryt zam. w Zalesiu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów naboru miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej pracą na stanowisku urzędniczym i znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Anety Foryt, która charakteryzowała się wymaganym wykształceniem, odpowiednim doświadczeniem oraz dobrą znajomością zagadnień potrzebnych w pracy na w/w stanowisku.

 

Sokołów Młp., dnia 30 października 2015 r.

Andrzej Ożóg

Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2015.10.30