Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

  • Pani Lilianna Wolińska - zam. Sokołów Małopolski

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym, tj. znajomością przepisów prawa i ich zastosowaniem na w/w stanowisku.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Lilianny Wolińskiej. Osoba ta spełniła stawiane wymagania: wykształcenie, staż pracy i charakteryzowały się bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 27 listopada 2015 r.

 

Beata Szot

Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data publikacji: 2015.11.30