Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko radca prawny w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Radca prawny

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

  • Pani Ewa Przybyło - zam. Tajęcina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów naboru miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej pracą na stanowisku urzędniczym i znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Ewy Przybyło, która charakteryzowała się wymaganym wykształceniem, odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem oraz bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych w pracy na w/w stanowisku.

 

Sokołów Młp., dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

Beata Szot

Przewodniczący Komisji


Tytuł: Informacja o wynikach naboru na stanowisko radca prawny w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2016.04.18
Data publikacji: 2016.04.19