Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

  • Pani Magdalena Kotula - zam. Nienadówka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Magdaleny Kotula. Osoba ta spełniła wszystkie stawiane wymagania: wykształcenie, staż pracy i charakteryzowały się dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Małgorzata Krzanowska

Przewodniczący Komisji