Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

młodszy referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, wojskowych, kultury, zdrowia i sportu oraz funduszu sołeckiego

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatura:

  • Pani Pauliny Bieńkowskiej - zam. Sokołów Małopolski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów naboru miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z pracą na stanowisku urzędniczym i znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pani Pauliny Bieńkowskiej, która charakteryzowała się wymaganym wykształceniem. Dodatkowo posiadała ukończony kurs z zakresu wymagań dodatkowych. Staż pracy oraz doświadczenie było odpowiednie do zadań określonych w ogłoszeniu.

 

Sokołów Młp., dnia 23 lutego 2017 r.

Beata Szot

Przewodniczący Komisji