Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. VAT, jednolitego pliku kontrolnego, czynszów i dzierżaw

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

młodszy referent ds. VAT, jednolitego pliku kontrolnego,

czynszów i dzierżaw, dodatków mieszkaniowych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana kandydatura:

  • Pana Jarosława Sroka - zam. Turza

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów naboru miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z pracą na stanowisku urzędniczym i znajomością podstawowych przepisów prawa.

Podczas naboru została wyłoniona kandydatura Pana Jarosława Sroka, która charakteryzowała się wymaganym wykształceniem. Staż pracy, stan posiadanej wiedzy oraz doświadczenie było odpowiednie do zadań określonych w ogłoszeniu.

 

Sokołów Młp., dnia 23 lutego 2017 r.

Beata Szot

Przewodniczący Komisji