Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne przy naborze na stanowisko urzędnicze  referenta ds. świadczeń wychowawczych

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko, wpłynęło w wymaganym terminie tylko pięć ofert. Po sprawdzeniu wymogów formalnych złożonych ofert,  do rozmowy kwalifikacyjnej zostali dopuszczeni:

  1. Pani Jadwiga Katarzyna Szuba, zam. Nowa Sarzyna
  2. Pani Joanna Szypuła, zam. Trzeboś
  3. Pani Sabina Kobiernik, zam. Wólka Sokołowska

 

Sokołów Młp., dnia 27 lutego 2018 r.

Małgorzata Krzanowska

Przewodniczący Komisji