Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:

·         Pani Joanna Szypuła, zam. Trzeboś

·         Pani Sabina Kobiernik, zam. Wólka Sokołowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Większość kryteriów podstawowych miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniała, więc jedynie znajomość problematyki związanej z stanowiskiem urzędniczym.

Podczas naboru zostały wyłonione kandydatury: Pani Joanny Szypuła i Pani Sabiny Kobiernik. Osoby te spełniły wszystkie stawiane wymagania: wykształcenie, staż pracy i charakteryzowały się bardzo dobrą znajomością zagadnień potrzebnych na w/w stanowisku pracy.

 

Sokołów Młp., dnia 28 lutego 2018 r.

 

Małgorzata Krzanowska

Przewodniczący Komisji