Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Młp.


Paweł Białek, Turza


Kryteria podstawowe naboru miały charakter formalny i zostały ocenione na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna oceniła: znajomość problematyki związanej z przygotowywaniem wniosków o środki pomocowej, znajomością podstawowych przepisów prawa, oraz obsługi komputera.

Kandydat został sprawdzony wg kryteriów przez komisję rekrutacyjna i oceniony pozytywnie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Andrzej Ożóg