Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja z wyboru kandydata na inkasenta opłaty targowej

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Nr 11/2006 z 15 grudnia 2006 roku został ogłoszony konkurs na inkasenta opłaty targowej.
Do końca terminu składania ofert wpłynęło 3 oferty.
Z naboru została wybrana oferta:

Pani Bandura Maria, zam. Sokołów Młp.


Tytuł: Informacja z wyboru kandydata na inkasenta opłaty targowej
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2006.12.31
Data publikacji: 2007.01.05