Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Nabór pracowników - Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe

Sokołów Młp., dnia 3 lipca 2007 roku

   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

młodszy referent ds. przygotowywania wniosków o środki pomocowe

w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Młp.

 

  

  1. Grzegorz Dec, Staniszewskie

  

            Kryteria podstawowe naboru miały charakter formalny i zostały ocenione na wstępnym etapie postępowania. Komisja rekrutacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniła: znajomość problematyki związanej z przygotowywaniem wniosków o środki pomocowej, znajomością podstawowych przepisów prawa, oraz obsługi komputera.

 

Kandydat został sprawdzony wg w/w kryteriów przez komisję rekrutacyjna i oceniony pozytywnie.

Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Andrzej Ożóg