Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 362/2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 362 /2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

 

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

 

Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

Trzeboś

 

 

 

 

 

 

 

RZ 1Z /00129520/7

 

 

 

 

 

½ cz. działki nr

2977

 

 

 

 

 

 

0.02 ha

 

 

 

 

 

 

działka położona jest w terenach strefy koncentracji budownictwa - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

1 800.00

 

 

 

 

 

 

przetargowa

 

 

 

 

 

 

do ceny sprzedaż zostanie doliczony podatek VAT

 

 

 

 

 

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 roku poz. 2603 z późniejszymi zmianami / przysługuje pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 pok. 2 lub telefonicznie /017/ 7729-019 wewn. 12 w godzinach od 7.30 do 15.30.