Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 373/2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 373/2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

z dnia 2 marca 2009 r.

 

W Y K A Z

 

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy

 

 

Lp.

Położenie

Oznaczenie

KW

Nr

działki

Powierzchnia

w ew. gruntów

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

cel

Okres

umowy

Forma

dzierżawy

Wysokość

czynszu

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Sokołów Młp.

 

 

 

 

 

Sokołów Młp.

ul. Polna

131367

 

 

 

 

 

 

134412

837/3

 

 

 

 

 

 

1224/2

0,0227 ha

 

 

 

 

 

 

0,0170 ha

Działka niezabudowana położona przy blokach przy ulicy Pileckich

 

 

Działka niezabudowana, przyległa do działek 5198, 5197, 5196 położonych w Sokołowie Młp. przy ulicy Polnej

Pod tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków transportu

 

 

na cele ogródków przydomowych

3 lat

 

 

 

 

 

 

1 rok

Przetarg

ustny

/licytacja/

 

 

 

 

Przetarg

ustny

/licytacja/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 335/2008 z dn. 2.12.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy

Zgodnie z Zarządzeniem nr

335/2008 z dn.. 2.12.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy

 

 


Tytuł: Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 373/2009
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2009.03.02
Data publikacji: 2009.03.16