Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawyTytuł: Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
Sygnatura: ZarzB 1/2014
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2014.12.02
Data publikacji: 2014.12.04