Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyTytuł: Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Sygnatura: ZarzB 226/2015
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2015.12.03
Data publikacji: 2015.12.14