Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz dokument Tytuł: Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyTytuł: Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Sygnatura: ZarzB 243/2016
Publikator: Jerzy Chorzępa
Data tworzenia: 2016.01.04
Data publikacji: 2016.01.18