Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Turza - Zarządzenie nr 12/2006

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2007
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 15 grudnia 2007 roku

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

Turza

131 271

680

4.84 ha

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem MU 1– tereny budowlane

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

210 000.00

przetargowa

dolicza się 22% podatku VATBurmistrz Gminy i Miasta
mgr Andrzej Ożóg