Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzebuska - Zarządzenie nr 16/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2007
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 10 stycznia 2007 roku

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

Trzebuska

132 830

1879/8

0.13 ha

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem MU 1– tereny budowlane

działka jest uzbrojona w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i warsztatem będącymi własnością użytkownika działki

13 000.00

bezprzetargo-wa

dolicza się 22% podatku VATBurmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
mgr Andrzej Ożóg