Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Wólka Niedźwiedzka - Zarządzenie nr 49/2007

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

z dnia 29 marca 2007 rokuWYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy


Lp.

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia dzierżawiona

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Okres umowy

Uwagi

1.

Wólka Niedźwiedzka

1Z/00132915/71Z/00132915/0

 

17081457/4

1.64 ha1.08 ha

 

tereny rolne – użytkowane jako łąka lub pastwisko

tereny oznaczone symbolem MU – tereny budowlane

500.00 zł rocznie

3 lata

tryb

przetargowy