Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzebuska - Zarządzenie nr 51/2007

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

z dnia 29 marca 2007 rokuWYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy


 

Lp.

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia dzierżawiona

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Okres umowy

Uwagi

1.

Trzebuska

1Z/00132925/0

1Z/00132925/0

1Z/00132925/0

1003/1

1003/2

1003/3

2.01 ha

0.21 ha

0.19 ha

tereny rolne – użytkowane jako łąka lub pastwisko

 

450.00 zł rocznie

3 lata

tryb

przetargowy