Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 188/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 188/2007
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 14 grudnia 2007 roku

WYKAZ
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

 

2.

Trzeboś

 

Trzeboś

RZ1Z/00130760/1

 

RZ1Z/00130760/1

 

3446

 

3447


1.16 ha

 

2.18 ha

 

działki położone są w terenach oznaczonych symbolem RZ– użytki zielone

tereny rolne , część tereny zabudowy jednorodzinnej

1.900,006.000,00


 

bezprzetargu

 

bezprzetargu 

VAT do część w terenach budowlanych

 

Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Andrzej Ozóg