Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 208/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp
z dnia 1 lutego 2008 roku

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

Trzeboś

130 555

2385/5

0.08 ha

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem MU 1– tereny budowlane

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

7 200.00

przetargowa

dolicza się 22% podatku VAT


 

-