Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 209/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 209/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 1 lutego 2008 r.

W Y K A Z

działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


Lp.

Nr działki

Oznaczenie KW

Pow. w ha

Opis nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

1406/54


1406/55


1406/87


1406/90


1406/92


1406/99


1406/100

124409


124409


124409


124409


124409


124409


124409

0,0894


0,0913


0,0935


0,0935


0,0932


0,1196


0,1209

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

-1MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

-1MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

-6MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-6MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-6MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-4MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

-4MNU-tereny zbudowy mieszkaniowej i usługowej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/23 000,00 zł + VAT


24 000,00 zł + VAT


25 000,00 zł + VAT


25 000,00 zł + VAT


25 000,00 zł + VAT


31 000,00 zł +VAT


31 000,00 zł + VAT