Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 216/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 216/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 8 lutego 2008 r.
W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

1406/124


1406/125


1406/126


1406/127


1406/128


1406/144


1406/145

124409


124409


124409


124409


124409


124409


124409

0,1081


0,1100


0,1103


0,1066


0,1057


0,1186


0,1107

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

-6MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

-6MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-6MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-6MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-9MN-tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

-10MN-tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

-10MN-tereny zbudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/28 000,00 zł + VAT

29 000,00 zł + VAT

29 000,00 zł + VAT

28 000,00 zł + VAT

28 000,00 zł + VAT

31 000,00 zł +VAT

29 000,00 zł + VAT