Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 215/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 8 lutego 2008 r.

W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

1406/22


1406/56


1406/63


1406/68


1406/69


1406/110


1406/119

124409


124409


124409


124409


124409


124409


124409

0,0819


0,0911


0,0967


0,0894


0,0913


0,0969


0,1496

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

-1MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-1MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-4MN-tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

-2MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-2MNU-tereny zabudowy

mieszkaniowej i usługowej

-7MN-tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

-8MN-tereny zbudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/21 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

23 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł +VAT

38 000,00 zł + VAT