Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzebuska - Zarządzenie nr 218/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 218/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młpz dnia 8 lutego 2008 roku


WYKAZ
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.

Trzebuska

132 830

1879/8

0.13 ha

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem MU 1– tereny budowlane

działka jest uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i warsztatem będącymi własnością użytkownika działki

13 500.00

przetargowa

dolicza się 22% podatku VAT