Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 217/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 217/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 8. 02.2008 roku


WYKAZ
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży


Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.

 

2.
Trzeboś 

Trzeboś


129 619 

129 619


3449

 

 

34500.09 ha 

0.37 ha


działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny budowlane

 

część działki tereny budowlane, część tereny rolne

działki uzbrojone

w sieć wodociągową, elektroenergetyczną,gazową i telefoniczną


4 300.00

 

 

9 100.00


przetarg 

przetarg


dolicza się 22 % podatku VAT

 

VAT do części o pow. 0.1380 ha - w terenach budo wlanych