Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 221/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 221/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 12 lutego 2008 r.


W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.


2.


3.

1406/122


1406/129


1406/130

124409


124409


124409

0,1361


0,1244


0,1599

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

 

-8MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-9MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-9MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/ 

36 000,00 zł + VAT

33 000,00 zł + VAT

 

41 000,00 zł + VAT