Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 222/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 222/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 12 lutego 2008 r.W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedażyLp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

1406/42

124409

0,1839

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

-1U-tereny zabudowy usługowej

i 1ZP-tereny zieleni publicznej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/

57 000,00 zł + VAT