Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarzadzenie nr 223/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 223/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 12 lutego 2008 r.


W Y K A Z
działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

 

1406/86

 

124409

 

0,4609

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"

-2U-tereny zabudowy usługowej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/

143 000,00 zł + VAT