Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 225/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 225/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 13 lutego 2008 r.W Y K A Z
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawyLp.

Położenie

Oznaczenie KW

Nr działki

Powierzchnia

Opis nieruchomosci

Przeznaczenie cel

Okres umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

Sokołów Młp.

129743

1959/2

0,0171 ha

Na działce jest zlokalizowany obiekt budowlany stanowiący odrebny przedmiot własności

Usługowo – handlowe

 

3 lat

Zgodnie z zarządzeniem o ustaleniu stawek czynszu dzierżawy