Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 229/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 229/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 29 lutego 2008 r.

W Y K A Z

działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


Lp.

Nr działki

Oznaczenie KW

Pow.

w ha

Opis nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1406/52

1406/57

1406/82

1406/83

1406/84

1406/107

1406/117

1406/136

1406/140

124409
0,0968

0,0894

0,0893

0,0912

0,0911

0,0966

0,1190

0,0815

0,0742

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"
-3MN-tereny zab. mieszkaniowej

-1MNU-zab mieszkaniowej i usług

-3MNU-zab mieszkaniowej i usług

-7MN-tereny zab. mieszkaniowej

-5MNU-zab.mieszkaniowej i usług

-10MN-tereny zab. mieszkaniowej

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/

25 000,00 zł + VAT

23 000,00 zł + VAT

23 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

31 000,00 zł + VAT

21 000,00 zł + VAT

19 000,00 zł + VAT


Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm./ przysługuje roszczenie w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w drodze pierwszeństwa.