Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie nr 227/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 27 lutego 2008 r.


W Y K A Z

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawyLp.

Położenie

Oznaczenie

KW

Nr

działki

Powierzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

cel

Okres

umowy

Forma

dzierżawy

Wysokość

czynszu

Uwagi

1.

Sokołów Młp.

ul. Rynek

/budynek przystanku PKS /

124 600

1357/2

0,0066 ha

Na działce z budynku przystanku PKS jest wydzielony lokal o powierzchni 19,65 m² przeznaczony do dzierżawy

Usługowo – handlowe

3 lat

Przetarg ustny /licytacja/

393,00 zł + VAT

miesięcznie