Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Sokołów Młp. - Zarządzenie Nr 233/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 233/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 11 marca 2008 r.


W Y K A Z

działek mienia komunalnego miasta Sokołów Młp. przeznaczonego do sprzedaży


Lp.

Nr

działki

Oznaczenie

KW

Pow.

w ha

Opis

nieruchomości-położenie

Przeznaczenie-sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena wywoławcza

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1406/49

1406/50

1406/70

1404/71

1406/85

1406/106

1406/108

1406/115

1406/116

124409

0,0969

0,0968

0,0913

0,0896

0,0883

0,0970

0,0968

0,1211

0,1211

Działki budowlane, niezabudowane, położone w Sokołowie Młp. na osiedlu "Pod Lasem"
-3MN-tereny zab.mieszkaniowej

-3MN-tereny zab.mieszkaniowej

-2MNU-zab.mieszk. i usługowe

-2MNU-zab.mieszk. i usługowe

-3MNU-zab.mieszk. i usługowe

-7MN-tereny zab.mieszkaniowej

-7MN-tereny zab.mieszkaniowej

-5MNU-zab.mieszk. i usługowe

-5MNU-zab.mieszk. i usługowe

Przetarg ustny nieograniczony /licytacja/

25 000,00 zł + VAT

25 000,00 zł + VAT

24 000,00 zł + VAT

23 000,00 zł + VAT

23 000,00 zł + VAT

21 000,00 zł + VAT

21 000,00 zł + VAT

32 000,00 zł + VAT

32 000,00 zł + VATOsoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm./ przysługuje roszczenie w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w drodze pierwszeństwa.